Novetats a la plataforma E-justícia. NOTICAT i Expedient Electrònic

A continuació reproduïm comunicacions del Departament de Justícia amb dues novetats importants que afecten al Portal del Professional (Ejustícia).

Per una banda,  a partir del proper 19 de maig s'activen les seccions civils de les quatre Audiències Provincials a efectes de notificar telemàticament als advocats mitjançant el sistema NOTICAT. De l'altra, el 18 de maig està prevista l'activació del mòdul de consulta de l'Expedient Electrònic (EXX) pels advocats.

A més de les respectives comunicacions tornem a adjuntar els manuals de la plataforma NOTICAT i una breu guia de la consulta d'Expedients Electrònics.

El Departament de Justícia continua el desplegament del nou mòdul de notificacions telemàtiques del sistema e-justícia.cat, anomenat NOTICAT. Aquest mòdul és l’equivalent del sistema Lexnet, però amb l’avantatge que ja està integrat dins de la gestió processal (tramitació) del propi e-justícia.cat.

Com a propera actuació, s’ha previst l’activació de NOTICAT pel 19 de maig de 2021 per les seccions civils de les quatre Audiències Provincials, que podran notificar telemàticament als advocats de l’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. Les seccions civils de les Audiències Provincials no tenien la possibilitat de notificar telemàticament a través de NOTICAT, i a partir de la data esmentada ja podran fer-ho.

Tot i que ja teniu coneixement del sistema NOTICAT en tant que esteu rebent notificacions dels òrgans judicials dels àmbits civil, social i contenciós, us recordem les guies explicatives d’ús de l’eina.

Podreu trobar en aquest enllaç https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-un-professional-del-dret/ejusticia/videos-guies-i-manuals/ uns vídeos il·lustratius del nou sistema. També us adjuntem tres guies addicionals:

  • Guia explicativa del funcionament dels estats del canal NOTICAT (important per entendre els diferents estats pels que pot passar una notificació).
  • Guia sobre els avisos de notificacions
  • Guia sobre la gestió de substitucions

És important que tingueu en compte que l’adreça de correu on rebreu els avisos de les notificacions ve definida a través del cens que el propi col·legi facilita a Red Abogacía, i que aquesta entitat trasllada al Departament de Justícia per ser incorporat periòdicament en els sistemes d’informació judicial de l’Administració de justícia. Per tant, és convenient que reviseu que l’adreça de correu electrònica que te assignada cada professional en el cens de Red Abogacía és aquella on l’advocat desitja rebre els avisos de les notificacions entrants, i que comuniqueu el canvi a Red Abogacía si ho estimeu adient. En tot cas, accedint directament a l’extranet del professional, sempre tindreu visibles les notificacions entrants.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Departament de Justícia continua les actuacions de desplegament del sistema e-justícia.cat.

Com a propera actuació, s’ha previst l’activació pel dia  18 de maig de 2021 del mòdul de Consulta de l’Expedient Electrònic (EXX) pels advocats adscrits als col·legis d’advocats de Catalunya.

Els professionals podran així accedir, des de l’extranet del professional (la mateixa plataforma des d’on ja presenteu escrits i demandes telemàtiques i on podeu visualitzar les gravacions dels judicis), a l’expedient judicial electrònic d’aquells òrgans judicials que ja disposen de tramitació amb el sistema e-justícia.cat.

Lògicament, el professional només podrà tenir accés a aquells procediments on hi consta com a col·laborador.

La informació de l’expedient judicial electrònic de tots els procediments estarà disponible per tots els professionals, d’aquells òrgans judicials que ja disposin de tramitació en el sistema e-justícia.cat. El professional tindrà accés a les següents dades, de cada procediment:

·         Dades del registre i repartiment

·         Dades generals d’identificació del procediment

·         Dades d’altres procediments associats

·         Dades dels intervinents als quals el professional representa (identificació i adreces). De la resta d’intervinents només es mostrarà nom, cognoms i document d’identitat.

·         Dades dels col·laboradors

·         Dades de  tràmits fets

·         Documents rebuts pel jutjat en estat proveït i documents emesos pel jutjat en estat notificat. En un futur, s’incorporaran altres tipus de documents que puguin ser visualitzats.

Els procediments “Adopció” i “Adopció Internacional” són casos especials. Per la seva especial sensibilitat, aquests dos tipus de procediment estaran protegits per defecte, i per tant no seran accessibles pel professional inicialment. Cas que ho considereu adient, haureu de contactar amb el lletrat de l’òrgan judicial corresponent per sol·licitar l’accés.  .

Us adjuntem una breu guia del funcionament d’aquest nou servei. Pareu si us plau especial atenció a les consideracions que figuren al final del document.

 

Adjunts:

Guia Noticat

Configuració del mail d'avís

Guia de gestió de substitucions

Guia expedient judicial electrònic