Jornada “Discapacitat: figures d’autoprotecció, alternatives a la modificació de la capacitat d’obrar. Situació actual i projectes de reforma legal”

  • Home
  • Noticies
  • General
  • Jornada “Discapacitat: figures d’autoprotecció, alternatives a la modificació de la capacitat d’obrar. Situació actual i projectes de reforma legal”

Jornada "Discapacitat: figures d’autoprotecció, alternatives a la modificació de la capacitat d'obrar. Situació actual i projectes de reforma legal 

Data: Dimecres 21 d’abril a les 16:30 hores.  

Ponent: Joan Maria Raduà Hostench, Advocat  

Lloc: Plataforma Microsoft Teams (només en directe)

Preus: 

Col·legiats a Sant Feliu: 10 €   

No col·legiats a Sant Feliu: 20 €  


Inscripcions: 

Col·legiats a Sant Feliu: Envieu un correu electrònic a formacio@icasf.net autoritzant el càrrec de l'import de la jornada al vostre compte.

No col·legiats a Sant Feliu: Sol·liciteu inscripció al correu formacio@icasf.net

 

Queda expressament prohibit l’enregistrament i la reproducció total o parcial de la ponència o el material de suport.