Història del Col·legi

  • Home
  • Història del Col·legi

Història

 El Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, va ser fundat a primers de juliol de 1871, però la manca de documents impossibilita fixar una data exacta, convertint-se en el Col·legi d’Advocats no provincial, més antic d’Espanya.

Si be en els seus orígens, el Col·legi no disposava d’un edifici propi, doncs només tenia una sala en el primer Jutjat situat en la Carretera Laureà Miró, sí va disposar des de el primer moment d’una Junta de Govern, de la qual el primer Degà va ser el senyor Josep Armet Moragas.

Després de varies Juntes de Govern, el 7 de Juny de 1974, l’Excm. Sr. Director General de Justícia Eduardo Torres-Dulce Ruiz, va inaugurar la Seu en la primera planta de l’edifici del Jutjats del carrer Dalt, núm. 10.

El 21 de març de 1986, el Col·legi va celebrar les primeres Festes col·legials de “Benvinguda a la Primavera”, destacant entre els seus actes, la celebració del primer Judici Buf, en el que van participar advocats, procuradors, jutges i personal administratiu, sent aquest Col·legi l’únic en Espanya en celebrar l’esmentat acte.

El 17 de maig de 1996, coincidint amb el 125è aniversari de la fundació del Col·legi, i sent en aquell moment la Degana del Col·legi la senyora Julia Latorre Mingrat, es va inaugurar la seu actual del Col·legi que consta de dues plantes, ubicada en el carrer Creus, 8, 1r 1a, a pocs metres de la seu anterior. Cal destacar que la Sra. Latorre, va ser la primera dona d’Espanya escollida com a Consellera del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i Consellera del Consejo General de la Abogacía Española.

 

L'escut

L’escut del Col·legi està format per dos escuts lligats o superposats. En el primer es representa les balances, símbol de la Justícia, i en l’altre s’hi representa una graella i una palma, atributs del màrtir San Llorenç, patró de la ciutat des de 1524, i que és l’escut tradicional de la ciutat.

En la Junta de Govern celebrada el 9 de novembre de 2001, es va aprovar la renovació del logotip i grafisme del Col·legi.

Degans/es en la història

 

Període
Degà/na
Josep Armet i Moragas
Joan Ferrer i Vilajoana
Josep Ribot i Fontsere
Felip Gibert i Sauri
Josep de Rueda i Sacristà
Miguel Ricart i Campmany
Romà Bonsoms i Gené
1911-1913 Antoni Mª Borrell i Soler
1913-1921 Secundí Coderch i Manau
1921-1926 Ramón Grau i Borrell
1926-1934 Josep Roig i Buxeres
1934-1944 Antoni Jansana i Llopart
1945-1957 Secundí Coderch i Mir
1957-1957 Joan Garcia i Bores
1958-1961 Josep Mª Angles i Civit
1961-1973 Carles Verdos i de Fortuny
1973-1977 Isidre Archs i Riqué
1977-1978 Josep Lluís Sagarra i Zacarini
1979-1981 Ramon Forrellad i Ferre
1981-1985 Vicente Vidal i Sanchis
1985-1986 Ramon Vilalta i Arau
1986-1997 Julia Latorre i Mingrat
1997-2000 Amadeu Cots i Ribas
2000-2001 Vicente Ruiz de Porras Rosselló
2001-2002 Xavier Castellvell i Díez
2002-2006 Marta Cànovas i Bordes
2006-2019 Miguel Rodriguez i Zamora
2019-2023 Eva M. Ribó i Fenollós
2023- Esther López Ferreras