Junta de Govern

Junta de Govern

Composició de la Junta de Govern
Degana Excma. Sra. Eva Maria Ribó Fenollós
Vicedegana Il·lma. Sra. Esther López Ferreras
Diputat 2n Il·lm. Sr. Jordi Vidal i Noria
Diputat 3r Il·lm. Sr. José Antonio Vico Vico
Diputada 4a Il·lma. Sra. Maria Ángela Morales Gómez
Diputada 5a Il·lma. Sra. Maria José Jaime Fernández
Tresorer Il.lm. Sr. Emilio López Escobar
Comptadora Il·lma. Sra. Ingrid Montón Palacios
Secretària Il·lma. Sra. Elisenda Soriano García
Bibliotecari Il·lm. Sr. Eleuterio Sánchez Pérez