Junta de Govern

Junta de Govern

Composició de la Junta de Govern
Degana Excma. Sra. Esther López Ferreras
Vicedegà Il·lm. Sr. Eleuterio Sánchez Pérez
Diputat 2n Il·lm. Sr. José Antonio Vico Vico
Diputada 3ra Il·lma. Sra. Maria José Jaime Fernández
Diputada 4a Il·lma. Sra. Marta Tarrida Planas
Diputada 5a Il·lma. Sra. Regina Rovira Serra
Tresorer Il.lm. Sr.José Antonio Vico Vico
Comptadora Il·lma. Sra. Glòria Rodríguez Ribó
Secretària Il·lma. Sra. Ingrid Montón Palacios
Bibliotecària Il·lma. Sra. Sonia Encinas Sintes

La Junta de Govern de l’ICASF enceta una nova etapa amb il·lusions renovades. Els temps que ens han tocat viure no són fàcils per a la nostra professió: hem passat una pandemia, i els valors, la justícia, la pau i fins i tot els drets fonamentals han passat i passen per moments de descrèdit. Aquest context, però, lluny de ser un impediment, ha de motivar-nos i donar-nos força per reivindicar la importància de la nostra tasca i per exercir-la amb més ganes, més decisió i més professionalitat que mai, i és que ara per ara les nostres actuacions esdevenen encara més imprescindibles. 

En aquest marc, continuarem treballant amb la responsabilitat que implica formar part d’aquest Il·lustre Col·legi de l’Advocacia, tal com ens han ensenyat els companys i companyes que ens han precedit, als quals agraïm tot l’esforç i dedicació demostrats durant molt anys. Cal dir que ens esforçarem per adaptar-nos a les noves tecnologies, perquè aquestes ens facilitin el nostre exercici; per promocionar la formació, amb l'objectiu de tenir professionals amb tots els recursos a la seva disposició; per impulsar la mediació i altres sistemes de resolució de conflictes; per donar una empenta a l'ús del català i d'un llenguatge respectuós i inclusiu en tot l'àmbit de la justícia, i, en definitiva, per dignificar la professió i, és clar, el Torn d’Ofici. 

Des del Consell, els catorze col·legis catalans estem reivindicant davant el Departament de Justícia fer visibles totes aquelles necessitats de la professió, i, per fer realitat tots els avenços que s'han de concretar en el fet de disposar de recursos i de mecanismes per facilitar l'exercici de l'advocacia, comptem amb tots vosaltres. Necessitem una advocacia forta i unida, i és per això que des d'aquí us animem a formar part de la vida col·legial i a participar en les diferents comissions per fer sentir la veu de tothom. 

Finalment, estem a la vostra disposició i us agraïm per endavant la vostra implicació per continuar fent d'aquest Col·legi un espai de companyonia i solidaritat que ens empenyi a nous avenços.