Ciutadans

Ciutadania

La ciutadania podrà trobar en aquesta pàgina, tota la informació necessària per conèixer la Institució, així com accedir als serveis d'Orientació Jurídica, Assistència Jurídica Gratuïta i als serveis de Mediació extrajudicial de conflictes, sol·licitant cita prèvia.

A partir del dia 2 de març del 2022 les cites es tornaran a fer en format presencial als següents punts:

Sant Feliu / Esplugues: C/ Dalt, núm. 6 2n 2a de Sant Feliu de Llobregat (accés només amb cita prèvia)

Martorell: Passatge Sindicat S/N (jutjats 2 i 3) (accés només amb cita prèvia)

Si es tracta d'un assumpte laboral, no podrà fer servir aquesta agenda, haurà d'adreçar-se al més aviat possible a qualsevol de les següents adreces: Col·legi d'Advocat de Sant Feliu de Llobregat seu Jutjats Carrer Dalt 10 3a planta de 9 a 13.30 hores o Col·legi d'Advocats Sant Feliu de Llobregat seu Martorell C/ Passatge Sindicat s/n (jutjats 2 i 3)  de 9 a 13.30 hores.

La cita prèvia NO ES POT DEMANAR EN EL CAS DE SER DEMANDAT. Si heu rebut una DEMANDA cal trucar al 93 666 46 00 (Sant Feliu o Esplugues) o al 93 776 50 63 (Martorell) per tramitar la PARALITZACIÓ DE TERMINIS JUDICIALS.

Justicia gratuïta

Cites prèvies

S.O.J

S.O.M

Centre Resolució de Conflictes (privat)

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: IL.LUSTRE COL.LEGI D ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT (ICASF)(Q0863008I), C/. Creus, 8 08980 Sant Feliu de Llobregat ( BARCELONA ) - icasf@delegado-datos.com,

FINALITATS DEL TRACTAMENT: Assessorament per a la sol·licitud de justícia gratuïta, tramit de la mateixa davant l'Administració Pública competent i comprovació de la informació aportada.

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE DADES: Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Estatuts i Reglament de Règim Interior. Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES: Comissió d'Assistència Gratuïta de la Generalitat de Catalunya.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Durant la tramitació de la sol·licitud i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats.

DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l' Autoritat de protecció de dades (www.apdcat.cat).