Política de qualitat

  • Home
  • Política de qualitat

L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, realitza el servei de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut als partits judicials de Sant Feliu de Llobregat, Martorell i Esplugues per tal de garantir la Justícia gratuïta a les persones que ho necessitin.

Per tal de donar aquest servei i mantenir un alt grau de qualitat, la Junta de l’ICASF es compromet a realitzar tots els esforços possibles per:

  • Donar una atenció al públic de qualitat, assegurant un correcte assessorament jurídic
  • Tramitar la Justícia Gratuïta de manera eficient
  • Assegurar la formació y preparació dels lletrats que donen servei així com garantir la disponibilitat en tot moment
  • Implicar al personal de l’organització en les activitats de qualitat i cercar la millora contínua.
  • Mantenir actualitzada la formació dels treballadors per a poder realitzar les tasques que li són encomanades i informar a tot el personal de l´ organització sobre el funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i els objectius fixats.
  • Donar compliment als requisits legals així com altres requisits que la organització subscrigui.
  • Satisfer les necessitats de ciutadans així com d’altres grups d’interès.

Mitjançant el desenvolupament d’aquestes accions, L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT es compromet a la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat.

A més, amb l’objectiu de garantir que aquesta Política de Qualitat es compleix, la Junta es compromet a definir uns objectius de qualitat coherents amb aquesta política i a revisar periòdicament el sistema per a garantir la seva eficàcia, per a que sigui una guia i punt de referència permanent de l’organització.

Decarregar política de qualitat

 

Descarregar Certificat ISO-9000

 

21 de juny de 2021