Mútues

L’objectiu d’Alter Mútua dels Advocats és l’exercici de la previsió social mitjançant la realització d’operacions d’assegurança directa i capitalització, dins els límits que la legislació vigent assenyali en cada moment.
La Mutualidad de la Abogacía es una entidad aseguradora que opera sin ánimo de lucro para ofrecer a los profesionales del mundo del derecho, personas de su entorno familiar y sociedades profesionales la cobertura de todas sus necesidades de previsión, ahorro y seguro.

Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)
[+] Informació