Serveis d’Orientació a la Mediació

  • Home
  • Serveis d’Orientació a la Mediació

La mediació familiar és un procediment que proposa cercar una sortida constructiva al conflicte i passar de la confrontació a la cooperació amb la qual tothom surt guanyant.

El Col·legi ofereix un Servei al qual s'informa a les persones interessades de les possibilitats de la mediació familiar i s'inicien els tràmits per designar mediadors a les persones que ho desitgin. Adreçeu-vos a les següents delegacions col·legials.

SOJ de Sant Feliu de Llobregat.
C/Dalt 10, 2a planta. Tel. 93 666 46 00

SOJ de Martorell
Pge Sindicat s/n (jutjats 2 i 3) Tel. 93 776 50 63

Podeu trobar informació més detallada referent a la mediació familiar al següent enllaç: Generalitat de Catalunya. Preguntes més freqüents sobre la mediació familiar