Avisos legals

AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web és propietat de l’IL·LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT (en endavant, l’ICASF) amb CIF número Q0863008I i domicili al c/ Creus, número 8, 08980 de Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA), inscrit al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número A/SF-15.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres trucant el telèfon + 34 93 666 15 07 o en el correu electrònic protecciodades@icasf.net.

Així mateix, posem a la seva disposició un Delegat de Protecció de Dades que, no només s'encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades que es realitzin en la nostra entitat, sinó que, podrà atendre'ls per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades personals. Les dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades són: Lant Abogados (Lant Advisors, S.L.P.) – icasf@delegado-datos.com.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L'accés a la nostra pàgina Web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d'ús vigents en el moment de l'accés, que preguem que llegeixi detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà d'aquest, podent contactar amb nosaltres perquè li resolguem qualsevol dubte amb relació a aquestes.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de capacitat jurídica suficient.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de l’ICASF o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

El logotip de l’ICASF és una marca registrada, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Tanmateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

L’ICASF queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de l’ICASF.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant, determinats serveis són d’accés restringit a determinades PERSONES USUÀRIES i requereixen haver fet un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis seran degudament identificats a la web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús.

La PERSONA USUÀRIA té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, igual com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que l’ICASF, no es fa responsable d'aquests, sense perjudici que intentarà, en la mesura que sigui possible, vetllar per la seva legalitat.

L’ICASF es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d'ús.

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de l’ICASF i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.

  1. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d'aquest, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, l’ICASF no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies.
Aquesta pàgina web, excepte el regulat, si s'escau, per algunes condicions d'ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa l’ICASF no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol mena que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol classe de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.

  1. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALES D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades el dia 17/11/2023. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.com o https://www.lant-abogados.com/.